قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

آگاهي از موارد ذيل موجب اطمينان خاطر و امنيت مالي شما در تمامي مراحل خريدکالا و عضویت در باشگاه خواهد شد.
پرداخت وجه درمراحل خريد صرفاً بايد از طريق دستگاه كارت خوان(pos)متصل به حساب باشگاه مشتریان پارس واقع در محل نمایشگاه و یا ،سايت فروش اينترنتي به آدرس hhtps://pars121.com صورت پذيرد.
پرداخت هرگونه وجه اضافه به هرعنوان ومغاير با قیمت های مندرج در سایت ممنوع مي باشد.
پس از اتمام مراحل ثبت نام، ضمن ارسال پيامك به مشتريان، امكان رديابي خرید به صورت الكترونيكي بلافاصله از طريق سايت اينترنتي باشگاه مشتریان پارس و شماره تماس اعلام شده در سایت فراهم مي باشد.
در صورت خريد از سایت و درج آدرس ایمیل ِ فاکتور خرید به آدرس ایمیل داده شده ارسال می گردد.همچنین امکان چاپ فاکتور فراهم می باشد درصورت درخواست فاکتور رسمی به معاونت مالی شرکت پارس مراجعه شود.
امکان تعویص کالای خریداری شده تا قبل از ساعت ۸ صبح روزکاری بعد فراهم می باشد.
شماره تماس 85177 021 (مركز خدمات پس از فروش شرکت پارس ) پاسخگوي امور مشتريان مي باشد.