پیگیری سفارش

لطفا در صورت نیاز به پیگیری سفارش، فرم زیر را کامل نمایید تا همکاران ما ضمن بررسی موارد مطرح شده با تماس حاصل نمایند.

لطفا توجه داشته باشید قیمتهای درج شده برای محصولات ، بدون احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد. پس از نهایی شدن خرید و ایجاد سبد خرید کالا و قبل از تسویه حساب ، مالیات ارزش افزوده به میزان ۹ درصد افزوده خواهد شد. رد کردن