پیگیری سفارش

لطفا در صورت نیاز به پیگیری سفارش، فرم زیر را کامل نمایید تا همکاران ما ضمن بررسی موارد مطرح شده با تماس حاصل نمایند.

امکان پرداخت نقدی در محل تحویل در فاز اول فقط برای مشتریان مقیم شهرستان تهران فراهم گردید. درصورت موفقت آمیز بودن در ادامه برای سایر شهرستان ها نیز فعال خواهد گردید. رد کردن